Herregård

 

Historien Bag:

Selve Herregården`s grundlod og bygninger har rødder helt tilbage til år 1424.

I 1682 bestod borggården af tre huse. En ny hovedbygning blev imidlertid opført i midten af 1700-tallet, og i dag er hovedbygningen et tofløjet anlæg.

Kernen i den endnu eksisterende hovedbygning blev opført i 1748. Den daværende ejer lod opføre en hovedfløj og nordfløj i grundmur, mens han bevarede en stråtækt sydfløj fra det tidligere anlæg. Ejeren fra 1748`s hovedfløj eksisterer endnu, men såvel den stråtækte sydfløj og nordfløjen er i 2012 væk.

Anlægget, der har én etage, er blevet ombygget ad flere omgange bl.a. i 1894, hvor den endnu eksisterende sydfløj blev opført, og igen renoveret i 1936.

Hovedbygningerne er så sent som i 2012 pudsede og belagt med tegltag. På hver ende af østfløjen, der blev brugt til beboelse, er der opført fremtrædende og gennemgående kamtakkede frontgavle.

Herregården står i dag indvendig meget forfalden og forladt. Hvornår der sidst har været liv på herregården er uvis.

 

Besøgt Juni 2015