Forladt Plejehjem

Historien bag:

Bygningen blev opført i 1974 og fungerede som plejehjem indtil 2005, hvor et nyere plejehjem i byens sydlige ende stod færdig. Ejendommen blev herefter solgt til byggeselskabet Thorkild Kristensen A/S for 23,5 mio. kr. med ombygning til 50 lejligheder for øje. Projektet var omstridt blandt borgerne, som efterlyste anden anvendelse end lukssusboliger. Thorkild Kristensen fortrød imidlertid købet og tog skridt til gennem en retssag at få handlen annulleret. Ved kommunens mellemkomst blev plejehjemmet handlet videre til Kaae Gruppen A/S. Det gamle plejehjem havde da stået tomt i flere år og bar præg af omfattende hærværk og forfald. Siden strandede projektet endnu engang, denne gang på grund af finanskrisen. Selvom 18 boliger var afsat, blev byggeriet sat i stå af Kaae Gruppen. Det ny projekt er tredelt og lægger ud med 18 lejligheder. Samtidig kigger selskabet sig om efter en eventuel køber til hele projektet.
 
Opdatering Maj 2017 : Stedet er i dag ombygget til lejligheder.
 
 
Besøgt April 2015